Je koukání na televizi skutečně tak škodlivé?

Posted on October 3, 2023 in Zábava by


Televize se dnes stala souÄástí prakticky každé domácnosti. A rozhodnÄ› není neobvyklé, že se na ni rády dívají i malé dÄ›ti. Koneckonců, pohyblivé postaviÄky s příbÄ›hy, kterým dokáže porozumÄ›t, jeho pozornost rozhodnÄ› upoutají. I když je pravdou, že televizi v souÄasnosti nahradil spíše tablet, výsledek je v podstatÄ› ten samý.

 

starý typ televize

 

Zároveň se vÅ¡ak ozývají hlasy, že příliÅ¡né dívání na obrazovku je Å¡kodlivé, zvláštÄ› pak právÄ› pro dÄ›ti. PÅ™edevším se říká, že poÅ¡kozuje jejich zrak. A je pravdou, že v posledních desetiletích zaznamenáváme zvýšený poÄet dÄ›tí s krátkozrakostí Äi dalekozrakostí. Znamená to tedy, že televize je Å¡kodlivá?

 

To se nedá tak paušálnÄ› říci. I zde totiž platí, že konzumované množství je důležité. JistÄ› neuÅ¡kodí, pokud se dítÄ› například obÄas podívá v televizi na pohádku, zvláštÄ› pak například o Vánocích, kdy jich dávají nejvíce a dávají i takové, které nevidí po zbytek roku. Na druhou stranu pokud by pÅ™ed obrazovkou mÄ›lo strávit vÄ›tÅ¡inu dne, jak tomu nÄ›kdy bývá, pak to není ani zdaleka ideální.

 

oko sledující televizi

 

Je potÅ™eba si uvÄ›domit, že televize, jakkoliv je zábavná, je zároveň pasivní. DítÄ› pÅ™i ní nic nedÄ›lá, což zároveň znamená, že se také v podstatÄ› nic neuÄí. JistÄ›, i pasivní zábava může být dobrá, avÅ¡ak musí být vyvážena tou aktivní, zvláštÄ› pak u dÄ›tí.

 

Pokud jde o fyzické zdraví, pak neustálé zaostÅ™ování na obrazovku samozÅ™ejmÄ› oÄím neprospívá. JistÄ›, moderní obrazovky, aÅ¥ už televize, poÄítaÄe Äi tabletu, nejsou již na oÄi ani zdaleka tak nároÄné jako ty dřívÄ›jší. Navíc máme i pomůcky, jako jsou tÅ™eba brýle proti modrému svÄ›tlu, které nám mohou dále pomoci. AvÅ¡ak stále jeÅ¡tÄ› to neznamená, že je to ve velké dávce zdravé.

 

Nakonec tedy platí, že není potřeba dětem tyto aktivity zakazovat. Jen by, podobně jako u všeho mělo platit, že by toho mělo být s mírou. Jen tak zajistíme zdravý vývoj našeho potomka.

Comments on 'Je koukání na televizi skutečně tak škodlivé?' (0)

Comments are closed.