Zahrejme si s babičkou a dědou

Posted on April 22, 2023 in Hry by


Radost ze hry, pÅ™i spoleÄném rodinném setkání, nemají jenom dÄ›ti. StejnÄ› tak rádi si zahrají rodiÄe. A rovněž i prarodiÄe. Ti snad jeÅ¡tÄ› více. Rádi se totiž pochlubí svými vÄ›domostmi, pokud to je hra, vyžadující znalosti. V tÄ›ch pohybových už sice tak dobré výsledky nedosahují, ale zase radost, že je tÄ›lo pÅ™ece jenom poslouchá, jim nalévá optimismus do žíl. Velkou oblibu si v poslední dobÄ› získala desková hra Život na dlani. UrÄená dÄ›deÄkům a jeho vnouÄatům. Má jednoduchá pravidla a pobaví se u ní vÅ¡ichni. StaÄí jenom ze starých rodinných alb vytáhnout fotky z jeho života. A on poté musí, se zavÅ™enýma oÄima, v natažené dlani uhodnout, podle nápovÄ›dy pÅ™edmÄ›tů, do ní vnouÄaty vložených, o kterou fotografii jde. ProstÅ™ednictvím doprovodných doteků tak dÄ›da zavzpomíná na minulé Äasy. A vnouÄata se tak zábavnou formou dozví mnohé situace z jeho života. O kterých by se jinak nikdy nedozvÄ›dÄ›la.

PojÄme si hrát

Příjemné spoleÄné chvíle je možné zažít i pÅ™i rodinném zahradním párty. Venkovních her, u kterých se sejdou vÅ¡echny generace a baví se pÅ™i nich stejnÄ› dobÅ™e, je mnoho. Mezi ty nejoblíbenÄ›jší patří zahradní kuželky. Které se dají hrát celoroÄnÄ›, pokud se nad hrací plochou umístí stříška. StejnÄ› tak zahradní minigolf se dá hrát až do podzimu. Rovněž je v souÄasné dobÄ› vidÄ›t rodinné týmy pÅ™i hÅ™e Kubb Originál. Její herní sada je vyrobena z kvalitního dÅ™eva a obsahuje ÄtyÅ™i kolíky na ohraniÄení hrací plochy, deset kubbů, Å¡est házecích kolíků a jednoho krále s Äervenou hlavou.

Zahradní párty

Velkou výhodou je, že najednou si zahrát mohou jak dva hráÄi, tak jich může být i dvanáct. Zahradní domino mají v oblibÄ› vÅ¡ichni senioÅ™i, kterým už nohy dobÅ™e neslouží. A pÅ™i hÅ™e se nemusí s vnouÄaty dobíhat. Na nových hracích soupravách jsou už puntíky na kostkách gravírovány a tak není zapotÅ™ebí nasazovat brýle. Což je prarodiÄi vítáno s povdÄ›kem. Výhodou této hry je, že se může hrát i za deÅ¡tÄ›, ve vnitÅ™ních prostorách domu.

Comments on 'Zahrejme si s babičkou a dědou' (0)

Comments are closed.