Technika ve světě

Posted on November 28, 2023 in Technika by


Já si myslím, že bez technických vÄ›cí a bez technických vynálezů by se dneÅ¡ní svÄ›t už vůbec neobeÅ¡el, protože si myslím, že technika je tady od toho, aby nám lidem pomáhala, aby tady jednoduÅ¡e technika byla, když ji potÅ™ebujeme. A já si myslím, že my techniku urÄitÄ› potÅ™ebujeme. Bez techniky by to vážnÄ› neÅ¡lo. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych se mÄ›la vzdát ze dne na den vÅ¡echen techniky, tak by to pro mÄ› bylo opravdu hodnÄ› nároÄné.

Mobil využívám velmi Äasto.

Já jsem totiž zvyklá dÄ›lat s technikou opravdu každý den, s technikou každý den pracuji. Jak bych se asi budila, kdybych nemohla mít tÅ™eba budík a nebo mobilní telefon? Mobilní telefon, tak to je téma samo o sobÄ›. Já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› už asi není žádný ÄlovÄ›k, který by neumÄ›l zacházet s mobilním telefonem, vždyÅ¥ v mobilním telefonu máme úplnÄ› vÅ¡echno. V mobilním telefonu máme jak například budík, tak také kalkulaÄku a podobnÄ›. A také když se nudíme, můžeme si zahrát nÄ›jakou hru. Řeknu vám, že ale v poslední dobÄ› lidé straÅ¡nÄ› nadávají na to, že jsou v mobilním telefonu hry, že prý toho využívají hlavnÄ› dÄ›ti, jenomže já osobnÄ› na tom nevidím vůbec nic Å¡patného.

Bez mobilního telefonu nedám ani ránu.

JednoduÅ¡e, když dítÄ› si chce zahrát hru, tak proÄ by nemohlo hrát tÅ™eba na mobilním telefonu piÅ¡kvorky? VždyÅ¥ to není žádný rozdíl a není v tom nic hrozného, když to hraje na papíře. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby rodiÄe také spíše dali na to, že vlastnÄ› je jednadvacáté století a že technika je přímo tady s námi a úplnÄ› se to nabízí, takže já sama nevidím nic Å¡patného na tom, když tÅ™eba i můj sedmiletý syn má mobilní telefon a poÄítaÄ. Já totiž chci, aby můj syn byl technicky vyspÄ›lý a také vzdÄ›laný. SamozÅ™ejmÄ›, že u toho nesmí sedÄ›t, ale ÄtyÅ™iadvacet hodin dennÄ›. A když se už bavíme o technice a mobilním telefonu a o dÄ›tech, tak vy svým dÄ›tem dovolujete mobilní telefon? 

Comments on 'Technika ve světě' (0)

Comments are closed.